Vården av yngre brottslingar

Motion 1988/89:So303 av Rolf Dahlberg m. fl. (m)

av Rolf Dahlberg m. fl. (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So303

av Rolf Dahlberg m. fl. (m)
Vården av yngre brottslingar

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89: Ju816 hemställs

1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagstiftning om
statligt huvudmannaskap för § 12-hem på sätt som anges i motionen,

2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagstiftning om
vidgade möjligheter till vistelse på låsbar enhet på § 12-hem på sätt
som anges i motionen,

3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagstiftning om
särskilda § 12-hem under kriminalvårdsstyrelsens huvudmannaskap
på sätt som anges i motionen,

4. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagstiftning om
sociala myndigheters möjligheter att ingripa mot unga som begår
brott på sätt som anges i motionen.

Stockholm den 25 januari 1989
Rolf Dahlberg (m)

Allan Ekström (m)

Ewy Möller (m)

Charlotte Cederschiöld (m)
Filip Fridolfsson (m)

Eva Björne (m)

Carl G Nilsson (m)

Jerry Mart inger (m)
Göthe Knutson (m)
Anders Andersson (m)
Göran Ericsson (m)
Inger Koch (m)

4

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)