Vapenexport med demokratikriterier

Motion 2017/18:2680 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om när statusen för demokrati och mänskliga rättigheter eller om ett land är i väpnad konflikt är ett hinder för svensk vapenexport och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har gjort sig känt i världen som ett land som följer de demokratiska spelreglerna. Detta har särskilt kunnat uppmärksammas nu när Sverige är medlem i FN:s säkerhetsråd.

Det är då viktigt att ha en aktiv politik för fred och nedrustning och mot kärnvapen. När frågan om nedrustning tas upp, aktualiseras samtidigt frågan om den svenska vapenexporten. Det är då viktigt att demokratiaspekten finns med när regelverken för vapenexporten tillämpas. När tillstånd ges för svensk vapenexport måste den mottagande statens demokratiska status, dess respekt för mänskliga fri- och rättigheter och i vad mån staten befinner sig i väpnad konflikt eller riskerar att hamna i en sådan beaktas. Vid grava brister i den demokratiska statusen i den mottagande staten måste det vara ett hinder för att tillstånd för vapenexport beviljas.

Carina Ohlsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Monica Green (S)

Veronica Lindholm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)