Vandalorum

Motion 2006/07:Kr232 av Carina Hägg m.fl. (s)

av Carina Hägg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statligt stöd till Vandalorum.

Motivering

Vandalorum ska vara en nordisk mötesplats för konst och design med universitetsutbildning, samlingar och utställningar. Projektet har ett brett stöd i Värnamo kommun och även regionalt. Också i riksdagen finns ett stöd. Vi har kunnat följa hur verksamheten redan har utvecklats med Workshop Vandalorum och utställningen Plastic Fantastic. Det är nu viktigt att arbetet kan fortsätta och byggandet komma i gång utan dröjsmål. Det är viktigt att prioritera det statliga stödet för att projektet ska kunna fullföljas. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 26 oktober 2006

Carina Hägg (s)

Göte Wahlström (s)

Thomas Strand (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)