Validering av kompetens från ideellt arbete

Motion 2015/16:1514 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Agneta Gille (båda S)

av Azadeh Rojhan Gustafsson och Agneta Gille (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av nya riktlinjer för validering av kompetens från frivilligt arbete inom och utanför ideella föreningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi en lång och djup tradition av frivilligt arbete inom och utanför ideella föreningar. Med 200 000 organisationer visar statistiken på att sammanlagt har 53 % av den svenska befolkningen mellan 16 och 74 år erfarenhet från att arbeta frivilligt vid något tillfälle. I föreningsarbetet får medlemmar träna på och utveckla olika förmågor och färdigheter som även är relevanta i arbetslivet. Det är kompetenser inom ledarskap, kommunikation och sociala förmågor som ofta efterfrågas. För många unga som har erfarenhet av ideellt arbete kan de kunskaperna och erfarenheterna vara av stor betydelse vid första mötet med arbetslivet.  

Tyvärr saknas det idag verktyg för att validera kompetenser från informellt och icke-formellt lärande, ett problem som lett till stor kritik mot bl.a. Arbetsförmedlingen. En enklare validering av de kompetenserna skulle ge en effektivare matchning på arbetsmarknaden, lägre utbildningskostnader och bättre användning av kompetens.  

Med sådan stor andel föreningsaktiva svenskar riskerar vi att missa att tillvarata den kompetens som finns hos arbetsföra personer och för många unga kan den missen innebär att vägen till arbetsmarknaden blir längre och krokigare.

Regeringen gör stora satsningar för att uppnå EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020 och i en globaliserad värld där vi konkurrerar om arbetskraft och kompetens är det viktigt att vi tar tillvara på de kompetenser och erfarenheter som är unikt för Sverige.

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Agneta Gille (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)