Valfrihet i hela landet

Motion 2011/12:So560 av Johan Johansson och Ann-Britt Åsebol (M)

av Johan Johansson och Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra lagen om valfrihet obligatorisk för landets samtliga kommuner.

Motivering

Sedan lagen om valfrihet (LOV) trädde i kraft 2009 har valfriheten vad gäller hemtjänst för landets äldre ökat markant. Fler människor än någonsin tidigare får idag möjlighet att själv välja och ha inflytande över vilken typ av hemtjänst man får och över vem som skall leverera denna. På bara två år har en majoritet av landets lokalpolitiker insett vilka fördelar som finns, både för den enskilde människan och för den kommunala ekonomin, i en ökad mångfald och valfrihet, och de har därför också valt att inom ramen för LOV införa ett sådant fritt val i sina respektive kommuner. Trots detta är det fortfarande tusentals äldre medborgare i Sverige som ännu inte av sina kommunala företrädare anses betrodda att göra sina egna val inom hemtjänstområdet. Fördelningen över landet är också väldigt skev, vilket strider mot principen om att alla medborgare bör erbjudas samma offentliga service oavsett var i landet de bor. Det är orimligt att det ska vara beroende av de lokala politikernas godtycke om en enskild person skall få påverka en så personlig sak som vem som skall släppas in i dennes eget hem för att ge vård och omsorg. Därför bör regeringen se över möjligheterna att göra lagen om valfrihet obligatorisk för alla rikets kommuner.

Stockholm den 5 oktober 2011

Johan Johansson (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)