Välfärd och vägar

Motion 2009/10:T521 av Lena Hallengren m.fl. (s)

av Lena Hallengren m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regional och kommunal medfinansiering.

Motivering

Medfinansiering av infrastruktur där skattemedel tas från kommuner och landsting ökar med regeringens goda minne. Detta är en olycklig utveckling då resurserna istället bör gå till verksamheter och uppgifter som ligger inom ramen för kommuners och landstings respektive uppdrag. Att på detta sätt övervältra ett statligt åtagande som infrastruktur är både orimligt och icke önskvärt.

Mindre statliga resurser och ökad regional och kommunal medfinansiering av infrastruktur är ingen lösning för att möta de behov som finns över Sverige, som är ett till ytan stort men glest befolkat land.

Stockholm den 2 oktober 2009

Lena Hallengren (s)

Désirée Liljevall (s)

Hans Stenberg (s)

Lars Mejern Larsson (s)

Marie Nordén (s)

Pia Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)