Vägskyltning vid allmänna vägar

Motion 2021/22:1025 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C)

av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om generösare bedömning av skyltningsregler vid allmänna vägar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vägskyltning för att kunderna ska kunna hitta till landsbygdsföretag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landsbygdernas utveckling är beroende av människorna som bor och verkar där, men också av goda kommunikationer, bra bredbandsuppkopplingar, kommersiell service m.m. Och inte minst alla de företag som erbjuder upplevelser, närproducerade livsmedel, hantverk och annan tillverkning och mycket mer.

En mycket viktig ingrediens för ett företag är att synas och att kunderna hittar till dem. För näringsidkarna på landsbygden är detta en nödvändig förutsättning. Trots de förändringar som gjordes i vägmärkesförordningen för ett antal år sedan har de väldigt ofta svårigheter att få skylta på det sätt som skulle underlätta för kunderna att hitta till företaget. Reglerna måste vara generösa och tydliga för att de som ska bevilja tillstånden inte så ofta som nu förbjuder företagen att sätta upp sina skyltar vid allmän väg. Det är många mindre företag som är helt beroende av att kunderna hittar till deras företag om de ska överleva.

Att det ska finnas regler om hur man får skylta är självklart men reglerna måste genomsyras av förståelse för småföretagares villkor. Många företag på landsbygden marknadsför sin verksamhet i första hand till bilburna personer och det gäller att få bilisterna att ta av från den större vägen för att hitta företagen som kan vara allt från gårdsbutik till hemslöjdsföretag, Bo på lantgård, serviceföretag, mindre turistanläggning eller loppmarknad.

Trots förändringarna i vägmärkesförordningen är det alltså fortfarande svårt att få tillstånd att sätta upp skyltar. Centerpartiet har i många sammanhang påtalat att vi vill ha enklare regler och det gäller särskilt att vi vill förenkla för de mindre företagen.

Här finns ett område där regeringen kan visa handlingskraft genom att se till att det verkligen blir lättare för företag att få sätta upp skyltar om sitt företag vid allmänna vägar. Upp till bevis om landsbygdens företag är prioriterade!

Ulrika Heie (C)

Fredrik Christensson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)