Vägnätet i Fyrbodal

Motion 2022/23:1796 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vägnätet i Fyrbodal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fyrbodal ligger på gränsen mellan Norge, Värmland och Göteborgsregionen. Det är ett fantastiskt område som har goda förutsättningar att utvecklas. Inom Fyrbodal finns både hav, fjäll, skogar, sjöar samt mindre samhällen och större städer. Fyrbodal har stor potential för skogsbruk, jordbruk, industri, handel och turism, men alla dessa verksamheter kräver ett fungerande trafiksystem.

 

Tyvärr kan vi konstatera att 45:an som binder samman Göteborg med Karlstad inte har den standard som krävs längs med den dalsländska delen av Fyrbodal och även om E6:an är färdigbyggd så är vägarna som går från E6:an ut till alla orter längs med Bohuskusten alltför dåliga. Det finns inte heller någon bra infrastruktur som binder samman E6:an med 45:an.

 

Tittar man i Västra Götalands regionala trafikplan, samt i den tidigare regeringens beslut avseende den nationella infrastrukturplanen sker inga större upprustningar av infrastrukturen i detta området.

Fyrbodal behöver bättre infrastruktur om man ska kunna dra nytta av läget mellan tre arbetsmarknadsregioner (Oslo, Göteborg, Karlstad). Regeringen behöver se över den nationella infrastrukturplanen för att även Fyrbodal kan utvecklas på ett bra sätt.

 

 

 

Magnus Jacobsson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)