Vägmärke för plötsligt kommande dold nedförsbacke

Motion 2021/22:2029 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en skyltning av plötsligt kommande nedförsbacke och implementera den på våra större vägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tunga transporter som transporter av timmer och annan tung last kräver en bra framförhållning av hur vägen framåt ser ut. På vintern räcker det inte att hålla hastighetsbegränsningar och vara observant om man kör på en väg man är obekant med en tung transport. En plötsligt uppdykande nedförsbacke kan innebära att farten är för hög trots att alla fartbegränsningar hålls. En tung last innebär att släpet skjuter på och det är svårt att bromsa i en plötslig nedförsbacke, detta med risk för att förlora manövreringsförmågan över fordonet.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)