Vägen till Landvetter

Motion 1992/93:T345 av Ivar Virgin (m)

av Ivar Virgin (m)
Landvetter är Västsveriges viktigaste flygplats med
omfattande flygverksamhet inte minst på charterområdet.
Det är därför av stor betydelse att flygplatsen på ett
bekvämt sätt kan nås från hela sitt upptagningsområde.
Vägarna till Landvetter är av hög klass från Göteborg och
Borås. Anslutningsvägarna från E3 och därmed från ett
avsevärt upptagningsområde i Skaraborgs län och norra
Älvsborgs län är bristfälliga. Det är en angelägen uppgift att
åstadkomma en kort och högklassig väg från E3 till
Landvetter.
Detta bör prioriteras i Vägverkets planer.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en bättre vägförbindelse mellan
E 3 och Landvetterflygplatsen.

Stockholm den 26 januari 1993

Ivar Virgin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)