Vägbelysning i hela Sverige

Motion 2021/22:3559 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av vägbelysning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att värna om trafiksäkerheten i Sverige krävs att många beståndsdelar är tillgodo­sedda. En av dem är att säkerställa att vägarna är ordentligt upplysta på kvällar och nätter. I vissa delar av landet, främst på landsbygden, upplever de boende att väg­belysningar släcks ned. I takt med att allt fler vägbelysningar släcks, blir det också betydligt mörkare för människor som bor där. För landsbygden är detta ett stort problem. Där det tidigare har funnits belysning är det numera mörkt. Belysning signalerar liv och skapar trygghet och högre trafiksäkerhet.

Det vore därför önskvärt med en översyn av vägbelysningen i landet för att säkerställa att boende, framför allt på landsbygden, har upplysta vägar. Detta bör ges regeringen till känna.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)