Vägarna kring Ullared

Motion 2022/23:1429 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S)

av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att förbättra vägstandarden på vägarna runt Ullared och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

 

Gekås i Ullared är med sina fem miljoner årliga besökande Sveriges absolut största besöksmål. Besökarna tar sig till Ullared med bil eller buss. Var tionde minut mellan kl. 7 och 18 ankommer en lastbil med varor. Gekås har flera hundra anställda, och de flesta pendlar till jobbet. Till detta kommer transporter från det övriga näringslivet, turister samt boende. Sammantaget är det enorma transporter som till största delen sker på väg 153 och 154.

Väg 153 är till största delen en väg med sju till åtta meters bredd. Standarden på väg 154 är en åttametersväg, men även avsnitt med sex meters bredd förekommer. Det är med tanke på den stora belastningen helt oacceptabelt.

Vägarna är utifrån det transportarbete som i dag genomförs kraftigt underdimensionerade för den trafik som finns. Då man lite förenklat kan säga att halva Sveriges befolkning varje år besöker Ullared borde staten ta ett stort ansvar för att vägstandarden förbättras på väg 153 och 154.

 

 

Adnan Dibrani (S)

Jennie Nilsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)