Vägar för ny kommunikationspolitik

Motion 2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

av Elizabeth Nyström m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2004/05:T464

av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Vägar för ny kommunikationspolitik

1

Våra förslag i korthet

Alla prognoser tyder på att trafiken på våra vägar kommer att fortsätta att öka kraftigt. De svenska vägarna är i ett mycket dåligt skick på grund av nedskuret och försummat underhåll de senaste åren. Viktiga investeringar har uteblivit och skjutits på framtiden till skada för landets tillväxt. Det är därför nödvändigt att så fort som möjligt få igång nödvändiga investeringarna. Järnvägarna får en alltför stor andel av investeringarna i förhållande till vägarna.

Avregleringen av persontrafiken på järnväg måste fullföljas för att järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft skall kunna öka. Genom konkurrens kan järnvägstrafiken utvecklas och bli
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (27)