Utvidgning av REP-avdraget

Motion 2018/19:1840 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en utvidgning av REP-avdraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skatteavdrag för hushållsnära tjänster har blivit en succé och utnyttjas av allt fler. Nya företag har skapats och många nya arbetstillfällen har tillkommit, inte minst för lågutbildade och nyanlända. Det senaste året har i bred politisk samstämmighet skattereduktionen för hushållsnära tjänster utvidgats till ytterligare några områden, men betydligt fler tjänster skulle kunna ingå.

I dag lever vi i ett värre köp, slit och släng-samhälle än någonsin. Förklaringen är enkel: det blir allt billigare att köpa varor som tillverkats i andra länder med låga löner, medan det är dyrt att reparera saker eftersom det sker i vårt land med högre löner och högre skatter på arbete. Sedan läggs moms ovanpå alltihop som förstärker skillnaden ytterligare. Förutom slöseriet att det kastas massor av saker med små fel som ingen bryr sig om att laga så är det givetvis ett stort slöseri med både miljö och resurser att kasta nästan helt funktionsdugliga saker. Inte minst skapar det enorma berg av blandat avfall som det är förhållandevis dyrt eller komplicerat att återvinna. Inte minst gäller detta elektronik, fordon, motorer och vitvaror.

Regeringen bör därför se över möjligheten att utvidga skatteavdrag för fler hushållsnära reparationstjänster. Det skulle minska avfallsberget, minska energiförbrukningen, bidra till att hushålla med våra naturresurser och sannolikt skapa betydligt fler arbetstillfällen.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)