Utvidgning av penningtvättslagen

Motion 2021/22:1851 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att penningtvättslagen bör utvidgas till att även omfatta sakförsäkringar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kriminella verksamheter är alltid i behov av att göra sina svarta inkomster vita. Sätten att göra detta på är många och stundom mycket uppfinningsrika. Det kan vara allt från att de kriminella nätverken köper butiker och falskeligen uppger intäkter från verksamheten till att spela på kasino och göra vinster.

Ett ytterligare tillvägagångssätt är att köpa egendom t.ex. en dyr båt eller bil som sedan stjäls eller förstörs. Försäkringsersättningen som betalas ut blir därigenom s.k. vita pengar. Kan man sedan sälja den stulna bilen i ett annat land kan dubbel profit göras på de svarta pengarna. Detta systematiska utnyttjande av försäkringssystemet kostar stora summor för försäkringsbolagen och medför att kriminella nätverk kan fortsätta att tvätta sina pengar.

För att motverka denna möjlighet till penningtvätt bör även sakförsäkringar ingå som en del av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Denna möjlighet kan med fördel begränsas till utbetalning av större belopp eller till fall där åtskilliga försäkringskrav begärts av samma person eller företag.

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)