Utvecklat IT-användande i Sveriges riksdag

Motion 2010/11:K241 av Henrik Ripa (M)

av Henrik Ripa (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utveckla IT-användandet i Sveriges riksdag.

Motivering

Ledamöterna i Sveriges riksdag har bra IT-utrustning och ett tryggt system. Emellertid nyttjas inte IT-teknikens möjligheter fullt ut. Exempelvis konstaterar vi att man inte skickar ut kallelserna via kalendersystemet till möten i kammaren, voteringar i utskott och gruppmöten. Det innebär att 349 ledamöter sitter och skriver in samma möten i stället för att det sker med automatik. Fördelarna med att använda kalendersystemet är många, allt ifrån att man snabbt ser om ett möte har blivit inställt, bytt lokal eller nya punkter på föredragningslistan till möjligheten att bekräfta närvaro.

Att handlingar trycks upp i massor och distribueras över hela landet skapar oerhört mycket arbete och onödigt användande av naturresurser. Vi ska sträva efter det papperslösa samhället. Dagens TabletPC eller till exempel iPad är ett utmärkt alternativ där känslan av att läsa ”vanliga” handlingar finns men där det även går att göra anteckningar, detta skapar helt nya möjligheter. Självklart skulle även resebyrån kopplas upp till kalendersystemet så att alla resor dyker upp i kalendern med all bokningsinfo. Blir det några förändringar finns alltid aktuell information i den digitala kalendern i telefonen.

När det gäller stödet i form av telefoner kan man konstatera att utbudet av förståeliga skäl är begränsat när det gäller support. Dock kan man även konstatera att flera av de mest användarvänliga telefonerna som iPhone inte finns i sortimentet. Har man jobbat med dessa telefoner känns de flesta andra som väldigt ålderdomliga. En ytterligare fördel med iPhone är att de applikationer som man kan ladda ner är säkerhetskontrollerade av Apple. Så är inte fallet med de andra telefonernas applikationer, vilket öppnar upp för säkerhetshål.

Därför bör riksdagsstyrelsen ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna till ett effektivare och även mer miljömässigt effektivt arbetssätt i Sveriges riksdag.

Stockholm den 21 oktober 2010

Henrik Ripa (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)