Utvecklande av den sociala ekonomin

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP)

av Ulf Holm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2010/11:N421

av Ulf Holm m.fl. (MP)

Utvecklande av den sociala ekonomin

MP2215

1 Sammanfattning

I en tid som fortfarande i hög grad präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris är behovet av att förstå och synliggöra den sociala ekonomins betydelse större än någonsin. Det gäller särskilt när även de politiska verktygen används på ett sådant sätt att klyftorna drastiskt fördjupas mellan grupper av människor. Det är bland annat mot den bakgrunden Miljöpartiet de gröna tar avstånd från den borgerliga regeringens politiska inriktning.

Miljöpartiet anser att det är viktigare än någonsin att politiken tar sig an uppdraget att underlätta för en utveckling av den sociala ekonomin då vi ser den som en allt viktigare del av den totala samhällsekonomin.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)