Utveckla polisens karriärmöjligheter

Motion 2019/20:1361 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)

av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av karriärmöjligheter för polis i yttre tjänst och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Möjligheten inom polisen att få en högre rang på grund av sina erfarenheter, kompetens och insatser i yttre tjänst måste förbättras. Som i så många andra branscher är det även inom polisen svårt att göra karriär ute på fältet. En duktig polis i yttre tjänst måste kunna få vara en duktig polis i yttre tjänst och ändå få möjligheten att bli befordrad.

Lärarkåren har länge haft det så att blir du befordrad så hamnar du längre från eleverna. Inom polisen innebär det i stort att karriärmöjligheten, där ansvar, befogenhet och lön går hand i hand, gör att man hamnar högre upp i polishuset och längre bort från gatan. Inom skolan finns det numera system med förstelärare som innebär såväl löneförhöjning som möjlighet att utveckla sin egen kompetens och utveckla specialistkompetenser för hela yrkeskåren.

Vi vill ha fler synliga poliser, då måste vi också ge möjligheter att utvecklas inom kåren utan att behöva lämna yttre tjänst.

Med anledning av ovanstående vill vi att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av karriärmöjligheter för polis i yttre tjänst.

Alexandra Anstrell (M)

Maria Stockhaus (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)