Utveckla hela landet

Motion 2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C)

av Annie Lööf m.fl. (C)
Sammanfattning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Samfinansiering för mer infrastrukturinvesteringar

Regelförenklingspaket för kommuner

Digitalisering

Bygg mer för bostäder och företag

Gårdsförsäljning och besöksnäring

Stärk det lokala inflytandet och reformera strandskyddet

Stärk människors och det lokala samhällets inflytande över sin vardag

Äganderätt

Klimatneutralt samhälle

Världens grönaste städer

Stärkt konkurrenskraft för de gröna näringarna

En livsmedelsstrategi för ökad konkurrenskraft

Beredskap för livsmedelsförsörjning

Tillgång till kommersiell och offentlig service

Offentlig närvaro i hela landet

Skapa lokala servicekontor

Regionala skattebaser

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)
Behandlas i betänkande (23)