Utveckla hela landet

Motion 2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Sammanfattning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Samfinansiering för mer infrastrukturinvesteringar

Regelförenklingspaket för kommuner

En digital allemansrätt

Bygg mer för bostäder och företag

Stärk det lokala inflytandet och reformera strandskyddet

Äganderätt

Världens grönaste städer

Stärkt konkurrenskraft för de gröna näringarna

En livsmedelsstrategi för ökad konkurrenskraft

Tillgång till kommersiell och offentlig service

Offentlig närvaro i hela landet

Skapa lokala servicekontor

Regionala skattebaser

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hela landet ska leva och utvecklas och att alla ska ha likvärdiga möjligheter att växa upp, gå i skolan, arbeta, bo och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)
Behandlas i betänkande (20)