Utveckla gymnasieskolans program mot ekonomisk redovisning

Motion 2021/22:209 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla gymnasieskolans program mot ekonomisk redovisning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det råder brist på redovisningskonsulter i Sverige. Branschorganisationen inom lön och redovisning skickade under våren 2021 ett brev till Myndigheten för yrkeshögskolan och påtalade problematiken. Där skriver man bl. a att det är viktigt att en fortsatt bra YH-utbildning till redovisningskonsult fortsätter där att kunna garantera god rådgivning och att företag ska kunna fortsätta med lönsamma affärer.

När behovet är stort för nya redovisningskonsulter så bör en utveckling av denna utbildning ske för att locka än fler att vilja välja detta yrke. Detta bör redan ske på gymnasienivå. Coronapandemin har också satt sina spår i redovisningsbranschen och för många förtagare inom olika branscher där redovisning och ekonomi är i centrum. Att genom gymnasieskolans program inom ekonomi utveckla fler kurser och utbilda mera mot redovisning är då en självklarhet och att då på ett tidigare stadie få kunskap om redovisningskonsultsarbetet, kan göra att man vill välja att gå vidare till en YH utbildning. Sverige är i framkant vad gäller redosvinig och ekonomi. Att som beskrivet göra att fler tidigare kan välja och få kunskap om redovisning ökar också möjligheterna till att fler vill utbilda sig och själva starta och driva företag inom redovisningsbranschen.

Regeringen bör därför snarast utreda hur gymnasieskolans program med inriktning ekonomi kan kompletteras och utvecklas med mera inriktning mot ekonomisk redosving.  

Mikael Larsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)