Utveckla elflyget - till gagn för Skavsta

Motion 2021/22:3074 av Sofia Amloh m.fl. (S)

av Sofia Amloh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för elflyg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I somras kom FN:s klimatpanel IPCC med en ny rapport om de vetenskapliga rönen kring klimat-förändringar. Den visar med all önskvärd tydlighet att det sker en gradvis ökning av medel-temperaturen på jorden, att denna beror på mänsklig aktivitet och att den leder till allt extremare väderförhållanden. Vi har nu en begränsad tid på oss att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader över förindustriell nivå, vilket är en strävan i Parisavtalet.

Transportsektorn är en stor utsläppskälla. Flyget är ur klimatsynpunkt det sämsta transportmedlet. Samtidigt är flyget oersättligt när man ska ta sig långa sträckor. Även med utbyggnad av höghastighetståg kommer Sverige ha behov av såväl inrikes- som utrikesflyg. Då står förhoppningen till att med ny teknik minska flygets klimatpåverkan.

Det mest intressanta alternativet just nu är elflyg. Det sker mycket på det området. Tyvärr är Sverige inte så ledande på området som vi med tanke på vårt kunnande, teknik och de förutsättningar med ett glest befolkat land med långa avstånd borde vara.

I vårt grannland Norge har man nu en plan för introduktionen av elflyg. Det borde vi naturligtvis ha även i Sverige. Vi vill se en svensk strategi på plats så snart som möjligt. Sverige behöver en strategi för utbyggt elflyg.

Flera utvecklingsprojekt siktar nu på elflyg med kapacitet på 100 passagerare som kan flyga 100 mil. Det skulle fungera för svenskt inrikesflyg men även för en del av det nära utrikesflyget. Då nås nämligen en stor del våra grannländer.

Skavsta flygplats borde kunna spela en viktig roll när det gäller elflyget. Läget söder om Stockholm kortar flygresor mot kontinenten jämfört med Arlanda och Bromma, avstånd kommer inledningsvis att vara den svåra nöten att knäcka. Till de flesta utrikes destinationer vinner man 12 - 15 mil från Skavsta jämfört med Arlanda och Bromma. Det kommer vara betydelsefullt inte minst med tanke på den gigantiska satsning på ny stambana där ostlänken och nytt stationsläge vid Skavsta flygplats som ligger i linje med statens hållbara nationella infrastrukturplan. Det bör beaktas när man tar fram en ny elflygsstrategi.

Sofia Amloh (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Hans Ekström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)