Utveckla distansundervisningen på gymnasienivå

Motion 2013/14:Ub532 av Eva Bengtson Skogsberg (M)

av Eva Bengtson Skogsberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla den svenska distansundervisningen på gymnasienivå.

Motivering

För skolungdomar som börjar närma sig gymnasietiden finns en rad olika utbildningar och inriktningar att välja mellan. Vad som däremot inte finns i lika stor utsträckning är själva utbildningsformen. Den klassiska platsundervisningen har funnits längst och är antagligen den form som de allra flesta ungdomar också väljer. Det är en form som säkert passar många ungdomar men långt ifrån alla.

Vid val av gymnasieutbildning kan ibland krav uppstå på att flytta för att komma närmare skolan, antingen med familjen eller ensam. Det är ett stort beslut att ta för en ung person och ännu större om hela familjen behöver flytta på grund av detta. Avståndet till den valda gymnasieskolan kan dock vara så att en flytt inte är nödvändig men att eleven istället kommer att behöver pendla en längre sträcka med buss eller tåg, något som kan vara tidskrävande och kostsamt. Det är inte alla familjer med barn i gymnasieåldern som bor nära en gymnasieskola och så ska det också kunna få vara. Man ska inte behöva bo nära en skola eller pendla för att få tillgång till en bra undervisning.

Undervisning på distans är något som har börjat utvecklas på gymnasienivå och lockar också alltfler ungdomar. Många börjar få upp ögonen för denna undervisningsform just för att man kan bo var som helst och ändå få en gedigen undervisning. Undervisningsformen har också visat sig locka de ungdomar som tidigare haft en negativ erfarenhet av den mer traditionella undervisningen och som av denna anledning överväger att välja bort gymnasiet, men här finner en trygg undervisningsform där de kan få utvecklas i egen takt. Undervisningsformen passar även de ungdomar som större delen av veckorna tränar idrott på högre nivå. Genom denna form får dessa elever större möjligheter att kombinera utbildning med träning och riskerar inte att missa lektioner som annars är risken med den mer traditionella platsundervisningen. Distansundervisningen lär också ungdomar att ta eget ansvar genom att de läser mycket på egen hand, men kopplingen till skolan och handledare ska alltid finnas för att kontinuerligt se till att eleven klarar målen.

Undervisningsformen är dock ännu i sin linda och behöver mer tid för att utvecklas och samla erfarenheter. Därför bör de skolor som redan arbetar på detta sätt få fortsätta med sin verksamhet och därmed kunna utvecklas. Den traditionella skolan har här ett enormt försprång men om bara chansen ges till denna undervisningsform kommer valet mellan skolor, utbildningar och utbildningsformer att växa och fler ungdomar kommer att kunna hitta just den form som passar dem själva bäst.

Stockholm den 27 september 2013

Eva Bengtson Skogsberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)