Utveckla bostadsbidraget

Motion 2018/19:1136 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bostadsbidraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bostadsbidraget är en ekonomisk ersättning som kom till för att hjälpa människor i vissa utsatta situationer att betala sitt boende. Föräldrar med låga inkomster har rätt till bostadsbidrag. Även unga och studenter under 29 år med låga inkomster har möjlighet att söka.

Men tiderna förändras och regler bör förändras med dem. När bostadsbidraget kom till var detta anpassat efter den tidens förutsättningar. Idag är många studenter över 29 år. Många väntar med barn och familj och många är de som börjar studera senare. Denna utveckling innebär att en stor grupp studenter inte har rätt till bostadsbidrag. Osäkra anställningar och försämrade trygghetssystem har också gjort att det finns människor som under perioder i livet lever med små marginaler och där bostadsbidraget skulle kunna vara den yttersta garanten för att man ska kunna efterfråga en bostad.

Johan Löfstrand (S)

Johan Andersson (S)

Mattias Ottosson (S)

Eva Lindh (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)