Utveckla 3:12-reglerna till förmån för småföretagaren

Motion 2018/19:227 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föreslå ändringar i 3:12-reglerna så att förenklingsregeln blir mer gynnsam för småföretagare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över frågan om att införa ett särskilt undantag vid ägarskiften mellan närstående och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som delägare i ett fåmansaktiebolag kan du ta utdelning upp till ett visst gränsbelopp varje år. Utdelningen beskattas med 20 procent. Denna skattesats (och gränsbelopp) gäller även när du säljer aktier med vinst i bolaget.

Man kan ta ut denna del enligt förenklingsregeln och delägarna i ett bolag får varje år 2,75 inkomstbasbelopp att dela på. 2017 var den summan 163075kr.

Syftet med 3:12-reglerna är att delägare i fåmansbolag ska beskattas i proportion till den risk de tar, snarare än att reglerna ska användas för att locka nyckelkompetens via delägarskap.

Eftersom detta gäller småföretagare och Sverige behöver fler småföretagare så anser jag att förenklingsregeln bör göras mer gynnsam för småföretagaren. Den bör höjas till 3,50 inkomstbasbelopp.

Vidare bör regeringen tillse att ett särskilt undantag ska införas avseende ägarskiften mellan närstående vilket innebär att generationsskiften inte ska missgynnas jämfört med externa försäljningar.

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-30 Granskad: 2018-10-31 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)