Utvärdering av statliga myndigheter

Motion 2021/22:1439 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärderingar av statliga myndigheter bör göras av oberoende instanser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I somras slog forskare larm om att myndigheter inom Näringsdepartementet i hög grad finansierar och beställer sina egna utvärderingar, utvärderingar som dessutom inte håller vetenskaplig kvalitet. Knappt en tredjedel av utvärderingarna har gjorts av tillsynsmyndigheter som Riksrevisionen och Tillväxtanalys.

Detta leder till resultatens pålitlighet kan ifrågasättas, eftersom dessa framstår som partsinlagor.  Konsulter som anlitas för att genomföra utvärderingarna har ett intresse av att ”inte bita den hand som föder en”. Möjligheten att vinna en upphandling ökar om konsultbolaget är känt för att göra utvärderingar som behagar uppdragsgivaren.

En hög grad av internt beställda utredningar, som saknar trovärdighet och kan betraktas som rena partsinlagor, försvårar möjligheterna för de folkvalda politikerna att utkräva ansvar. Utredningar av offentliga myndigheter bör göras av oberoende instanser, inte genomföras eller beställas av myndigheterna själva.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)