Utvärdering av promillegränsen på sjön

Motion 2015/16:402 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera promillegränsen på sjön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 2010 har Sverige haft en alkoholpromillegräns på 0,2 för sjöfylleri. Det har nu gått 5 år sedan denna gräns infördes, och det är därför viktigt att man gör en uppföljning och ser över den nya lagen. Det är alltid viktigt att se över konsekvenserna av ny lagstiftning och se om den nya lagen bidragit till färre olyckor på sjön. Det är också viktigt att man redovisar hur arbetet med övervakningen av sjöfylleri har gått och hur man planerar den framtida övervakningen. Lagar som införs måste följas upp och utvärderas så också denna.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-01 Granskad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)