Utvärdering av offentligt finansierade verksamheter

Motion 2011/12:Fi276 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte enbart mäta offentligt finansierade verksamheter i ekonomisk effektivitet utan även genom det värde verksamheterna skapar socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Motivering

Att få tillbaka något för det man investerat i handlar visserligen om pengar men än mer om nytta, vilket kan vara ett viktigt verktyg för strategisk planering, att kommunicera påverkan eller ligga till grund för investeringsbeslut.

Oavsett om det är en offentlig verksamhet i egen regi, eller om det är en privat men offentligt finansierad verksamhet, handlar det i båda fallen om skattemedel som är intressanta att se hur de används.

ROI, Return on Investment, är ett slags metod som används i många verksamheter för att få fram nyttan med de produkter och tjänster som erbjuds. Genom att lägga till Social först innebär det ett socialt liksom ett miljömässigt resultat, dvs. att se människor i ett sammanhang där en total bild av förhållandet mellan kostnader och värde kan skapas. Oavsett sättet man använder för att mäta detta på, är det intressant att se helheten i verksamheten.

Många företag lägger stor vikt vid sin årsredovisning, där man visar på vad man gjort inom CSR, miljö och ekonomi. De offentligt finansierade verksamheterna borde inte vara sämre.

Att kunna avgöra var de offentliga medlen gör störst samhällsnytta genom att göra en samtidigt miljömässig, social och ekonomisk bedömning är en viktig uppgift för oss beslutsfattare som behöver uppmärksammas.

Stockholm den 5 oktober 2011

Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)