Utvärdering av lagen om diskrimineringsersättning

Motion 2013/14:A251 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna kring lagen om diskrimineringsersättning.

Motivering

Lagen om diskrimineringsersättning föreskriver mycket höga ersättningar vid diskriminering. Ibland så höga ersättningar att de med råge överstiger normalt skadestånd vid mycket grova brott.

Syftet var vällovligt, nämligen att detta skulle minska diskrimineringen i vårt samhälle.

Jag vill därför informera regeringen om möjligheten att se över om de nya höga sanktionerna vid diskriminering medfört någon positiv effekt. I annat fall kan man överväga att justera avgiften till en annan nivå i förhållande till andra typer av skadestånd.

Stockholm den 25 september 2013

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)