Utvärdering av kasinoverksamheten

Motion 2003/04:Kr322 av Peter Pedersen m.fl. (v)

av Peter Pedersen m.fl. (v)

1 Sammanfattning

Vänsterpartiet anser att det omedelbart behövs en utvärdering av den statliga kasinoverksamheten. I utvärderingen skall ingå bl.a. följande: det ekonomiska utfallet, kasinospelets sociala konsekvenser, t.ex. vad gäller spelmissbruk, påverkan på illegalt spel, konsekvenser för brottsutvecklingen och i vilken mån verksamheten i övrigt levt upp till uppställda mål. Denna utvärdering bör också innefatta en förnyad prövning av beslutet att tillåta internationell kasinoverksamhet i landet.

2 Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär att regeringen omedelbart under 2004 utvärderar den statliga kasinoverksamheten.

  2. Riksdagen begär att regeringen i samband med utvärderingen av kasinoverksamheten för upp beslutet om nationella kasinon till förnyad prövning.

3 Bakgrund

Den 1 januari 1999 blev det enligt riksdagsbeslut möjligt att bedriva statlig kasinoverksamhet av internationellt snitt även i Sverige. Verksamheten har byggts ut successivt och finns numera i fyra städer: Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Beslutet föregicks av en intensiv debatt, där bl.a. Vänsterpartiet hävdade flera tunga skäl mot kasinoverksamhet och därför i likhet med ledamöter i flera andra partier röstade nej till etablerandet av statlig kasinoverksamhet i landet. Flera tunga remissinstanser varnade också för flera risker med kasinoverksamheten: ökat spelande, fler spelmissbrukare, ökad brottslighet där kasinon etableras osv.

Regeringen och riksdagsmajoriteten menade dock att verksamheten skulle ge ökade inkomster till staten, minska det illegala spelet, att spelberoendet skulle motverkas genom aktiva åtgärder, att säkerheten på våra kasinon skulle upprätthållas och säkras genom krav på registrering, fotografering, övervakning osv.

Det har på senare tid kommit fram en rad uppgifter om olika negativa konsekvenser av kasinoverksamheten. Från det statliga kasinot i Malmö finns tidningsuppgifter om att besökarna har erbjudits köp av sexuella tjänster på kasinot. Tidigare har framkommit att storspelare på statens kasinon erbjudits fria drinkar, något som numera inte längre skall förekomma. Men det finns också uppgifter från den anställda kasinopersonalen om att de ansvariga för verksamheten inte tar ansvar för att motverka spelmissbruk. De s.k. frivilliga avstängningarna fungerar dåligt och spelare kan på ett uppenbart sätt spela över sina tillgångar utan att något händer.

Philip Lalander, docent i sociologi, har tillsammans med Jesper Andersson medverkat i rapporten ”Det statliga kasinot, mellan myt och verklighet” från Folkhälsoinstitutet. I en DN-artikel den 21/9 2003 säger Lalander bl.a. följande: ”Kasinot är en ganska raffinerad produkt som bara syftar till att avskilja folk från deras pengar.” Vidare om kasinots ansvar att motverka spelmissbruk: ”Ett kasino som tar ansvar för överdrivet spelande är närmast en självmotsägelse, då syftet med ett kasino är att få folk att spendera pengar.” och ”Man har skapat en kultur som ständigt legitimerar verksamheten. Såväl spelare, personal, kasinoledning och svenska staten medverkar i den dramaturgi som gör tragedier och, för vissa, ögonblick av lycka till ett ordnat och tydligt projekt. Ett på ytan lugnt och städat skådespel, men med höga insatser.”

4 Förslaget

Det är svårt att få denna verklighetsbild att samstämma med de förhoppningar regeringen och riksdagsmajoriteten hade då det beslutades att tillåta internationell kasinoverksamhet i statlig regi i landet. I beslutet om införande av kasinon fastslogs att en utvärdering av verksamheten skall ske år 2005. Med anledning av att larmrapporterna redan nu hopar sig, anser Vänsterpartiet att utvärderingen måste göras omedelbart under år 2004. I utvärderingen skall ingå bl.a. följande: det ekonomiska utfallet, kasinospelets sociala konsekvenser t.ex. vad gäller spelmissbruk, konsekvenser för brottsutvecklingen och i vilken mån verksamheten i övrigt levt upp till uppställda mål. Detta bör riksdagen ge regeringen i uppdrag. Det bör också tillkännages för regeringen att utvärderingen bör innefatta en förnyad prövning av beslutet att tillåta internationell kasinoverksamhet i landet.

Stockholm den 30 september 2003

Peter Pedersen (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)