Utvärdering av bestämmelser om sjöfylleri

Motion 2011/12:C256 av Johnny Munkhammar och Eliza Roszkowska Öberg (M)

av Johnny Munkhammar och Eliza Roszkowska Öberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvärdering av bestämmelserna i sjölagen i fråga om sjöfylleri.

Motivering

Med mer är en miljon fritidsbåtar i Sverige får man nog leta efter ett mer folkligt fritidsnöje än båtlivet. För många skärgårdskommuner är båtlivet en naturlig del av kulturen, och det omsätter årligen cirka 4,5 miljarder kronor, till gagn för Sveriges kustsamhällen. Om kommuner som Österåker, Vaxholm och Sotenäs ska fortsätta utvecklas så är det nödvändigt att vi även i framtiden har bra villkor för alla dem som vistas i våra skärgårdar.

Båtlivet omfattar alla grupper och åldrar, och för många ger skärgårdslivet en otrolig frihetskänsla. Samtidigt får man ta ansvar för sjövett och gentemot miljön. Ett gott sjömannaskap är grundläggande för att alla ska kunna trivas och känna sig trygga i skärgården.

Under 2010 skärptes bestämmelserna om sjöfylleri i sjölagen. Den nya lagstiftningen jämställde nivån för sjöfylleri med nivån för rattfylleri. Naturligtvis ska vårdslöshet till sjöss aldrig accepteras. Men skärpningen av sjölagen har fått viss kritik som är värd att ta på allvar. Dels för att förutsättningar till sjöss skiljer sig från dem som finns på våra vägar – ytorna är större och hastigheterna ofta lägre. Att då ha samma promillegräns anses inte ge en rättvisande bild av vad som bidrar till vårdslöshet och farligt beteende till sjöss. Dels har skärpningen av sjölagen utökat straffansvaret till fler än enbart den som framför båten, något vissa anser utmanar rättssäkerheten.

Att det finns lagar och regler som garanterar säkerheten för dem som vistas till sjöss är helt naturligt och nödvändigt. Även de tidigare bestämmelserna medförde straffansvar för den som brast i sjömannaskap och gjorde sig skyldig till vårdslöshet i sjötrafik. Allmänfarligt sjöfylleri har aldrig accepterats och ska heller inte accepteras i framtiden. Men, precis som med all annan lagstiftning, måste lagstiftarna vara öppna för utvärderingar av de bestämmelser som införs.

Skärpningen av sjölagen har nu gällt under två säsonger, och tiden bör därför vara mogen för en utvärdering för att se om den skärpta lagstiftningen har gett den effekt som eftersträvades.

Stockholm den 27 september 2011

Johnny Munkhammar (M)

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)