Utse granskningsnämnden genom en parlamentarisk grupp

Motion 2020/21:10 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)

av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse granskningsnämnden för radio och tv genom en parlamentarisk grupp samt skärpa påföljderna för brott mot sändningstillståndet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Granskningsnämnden för radio och tv är ett fristående organ inom Myndigheten för press, radio och tv. Granskningsnämndens styrelse utses av regeringen och normalt är myndigheterna regeringens ansvar. Det har dock fungerat mindre tillfredsställande med granskningsnämndens beslut angående eventuella brott mot bland annat sändnings­tillståndets §13 om opartiskhet. Många har bland annat ifrågasatt SVT:s EU-valvaka 25 maj 2014, som friades av granskningsnämnden (2014-10-13, dnr 14/01301), för att ta det tydligaste exemplet.

Därför vill vi att granskningsnämnden för radio och tv tillsätts genom en mandat­mässigt proportionerlig grupp bestående av riksdagspartierna (som då kan utse experter under sitt mandat) och klubbas av riksdagen.

Påföljderna måste också skärpas för programansvariga när allvarliga brott mot stadgar och sändningstillstånd sker. I dagsläget finns det i princip inga påföljder alls och till exempel en officiell tjänstevarning skulle vara väl befogat.

Robert Stenkvist (SD)

David Lång (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-08 Granskad: 2020-09-08 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)