Utredning av barns egna asylskäl

Motion 2015/16:387 av Christina Örnebjär (FP)

av Christina Örnebjär (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka barnperspektivet i utlänningslagen med Barnets bästa som den främsta principen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka barnrättsperspektivet i asylprocessen genom att alltid utreda barns egna asylskäl och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barnets bästa ska enligt lag vara vägledande när beslut fattas i ett ärende som gäller barn. I asylprocessen gäller detta både barn som kommit till Sverige med sin familj och de som kommit som ensamkommande. Trots detta saknas ofta bedömningar om barnets egna skyddsbehov när domen kommer från Migrationsverket eller Migrationsdomstolen.

Under 2013 kom drygt 12 500 barn till Sverige tillsammans med sina familjer. Samma år kom 800 ensamkommande, alltså barn utan förälder eller annan vårdnadshavare.

Idag har ensamkommande flyktingbarn rätt till en god man och ett juridiskt ombud. Barn som kommer med sina familjer har inte tillgång till detta på samma sätt utan delar ombud med övriga i familjen. Barnen har rätt att få stöd för att förstå den juridiska processen och för att få komma till tals – efter ålder och förmåga.

För det mesta hörs också barnen under asylprocessen. Tyvärr läggs dock ingen större vikt vid deras berättelser när beslut ska tas utan man utgår från föräldrarnas asylskäl. Barn kan ha egna asylskäl. Förföljelse av barn tar sig inte alltid samma uttryck som för vuxna. Barn kan till exempel riskera att bli barnsoldater, bortgifta, könsstympas, kidnappas eller helt enkelt bli utsatta för diskriminering så som att inte få gå i skolan på grund av sitt kön.

I en kartläggning från 2008 visade över hälften av utvisningsfallen just barnspecifika skäl men de ansågs ändå inte utgöra tillräckliga skäl för flyktingstatus. Istället gjordes bedömningarna utifrån föräldrarnas berättelser och allmänna överväganden om situationen i de länder de flytt från.

Idag läggs också allt för liten vikt vid barnens egna nätverk i Sverige så som förskola och skola. Den långa processen gör att många barn hinner rota sig, särskilt de som kommit som mycket små eller som fötts i Sverige.

Sverige har ratificerat barnkonventionen och de flesta partier vill att den ska bli lag. Att utreda barns egna asylskäl och att stärka barnperspektivet i utlänningslagen så att det blir den främsta principen ligger helt i linje med det.

Christina Örnebjär (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-01 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (2)