Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utred Skolinspektionens verktyg

Motion 2018/19:555 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning behöver tillsättas för att identifiera metoder för hur Skolinspektionen kan få bättre och starkare verktyg för att upptäcka missförhållanden av karaktären som kan förekomma inom religiösa friskolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska ha en skola i världsklass men dit är det fortfarande långt. Grundproblematiken i den svenska skolan utgörs av bristande likvärdighet, dvs. en elev i en skola ges inte samma möjlighet till en adekvat utbildning som en annan elev i en annan skola i en annan del av landet.

En situation som drabbar relativt få elever men som kan få desto större konsekvenser för den enskilda eleven som drabbas är förhållanden i religiösa friskolor. Bara under det senaste året har det kommit rapporter om grava missförhållanden i både kristna och muslimska friskolor. Det handlar till exempel om brister i sex och samlevnadsundervisningen.

Det pågår just nu en utredning som tillsattes av utbildningsminister Gustaf Fridolin med syfte att göra kontrollen av de som vill driva religiösa friskolor hårdare. Resultatet av utredningen är inte klart. Ett problem med utredningen är att den inte kommer att adressera ett av de mest grundläggande problemen. Frågan om hur missförhållanden inom ramen för religiösa friskolor kan identifieras. Ett argument som ofta åberopas är att Skolinspektionen behöver bättre verktyg för att kunna identifiera de problem som kan vara fallet i fråga om religiösa friskolor. Det är inte sällan problem eller missförhållanden som är svåra att identifiera vid enstaka besök eller vid genomgång av policydokument. Det handlar om subtil utsatthet där lärarna med tonfall, ansiktsuttryck gör klart för eleverna att homosexualitet är en synd likaså och flickornas roll är att styras och ledas av sin make. En utredning behöver tillsättas för att identifiera metoder för hur Skolinspektion kan få bättre och starkare verktyg för att upptäcka missförhållanden av karaktären som kan förekomma inom religiösa friskolor.

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)