Utred överskuldsättningen

Motion 2021/22:2823 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att skyndsamt tillsätta en utredning med uppdrag att minska den ökande överskuldsättningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Kronofogdens statistik ökar antalet personer i deras register som vid årsskiftet uppgick till drygt 400000 personer. Utvecklingen år från år är mycket oroväckande. Särskilt oroande är att så många unga får börja sitt vuxenliv med stora skulder i bagaget. Något som också ses på de som ansöker om skuldsanering som ökar särskilt mycket bland unga. För den gruppen är ökningen nämligen hela 124 procent jämfört med förra året. Den omfattande utvecklingen av kredittjänster på internet och snabba sms-lån är onekligen ett problem.

Då undertecknad sökte fakta på antalet sms-lån mm., var det istället ett oändligt antal annonser som visades, där flera företag även erbjöd snabba lån trots skulder till och med hos kronofogden. Detta är oseriöst och förkastligt och måste stävjas så att inte fler behöver hamna i oseriösa långivares klor utan att överskuldsättningen istället kan bromsas upp. Men problembilden är komplex.

Jag har tidigare motionerat om att ett skuldregister i realtid borde inrättas, där kreditgivare kan inhämta uppgifter om konsumenternas totala skulder från en extern källa. Men med tanke på en studie som kreditupplysningsföretaget UC har presenterat inser jag att ett externt skuldregister inte löser problemet. UC:s studie som presenterades i mars visar nämligen att så många som en tredjedel av de personer som finns i Kronofogdens register i själva verket inte finns där för att de har tagit räntebärande lån. Deras skuldsättning beror i stället på obetalda skatter, avgifter och räkningar[1]. Denna kunskap sätter frågan om överskuldsättning i ny dager och visar på komplexiteten.

Mot bakgrund av ovan nämnda behövs skyndsamt en förutsättningslös genomlysning och utredning av situationen för att effektivt kunna minska överskuldsättningen. Till gagn för såväl individ som samhälle. Detta måste riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)


[1] https://www.mynewsdesk.com/se/uc/pressreleases/var-tredje-skuldsatt-har-inte-tagit-laan-3081885

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)