Utökat RUT-avdrag för pensionärer

Motion 2018/19:786 av Ann-Britt Åsebol (M)

av Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att möta de äldres utökade behov av hjälp i hemmet genom att bredda tjänsteutbudet inom RUT-avdraget för pensionärer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

RUT-reformen har bidragit till att fler kunnat lämna utanförskap för att ta steget in på arbetsmarknaden. Samtidigt blir det lättare att få vardagen att fungera för både familjer och äldre. Med åren har RUT blivit ett alternativ eller komplement till hemtjänsten för många äldre. Den som inte vill eller orkar, men inte har så stora behov att de motiverar hemtjänst kan ändå få hjälp i vardagen. Att öka äldres självbestämmande och makt över sin vardag måste värnas. När Sverige får en allt äldre befolkning blir det också viktigare. Utökade möjligheter till hjälp i hemmet kan öka livskvaliteten på äldre dagar och dessutom skapa nya arbetstillfällen.

För att möta de äldres utökade behov av hjälp i hemmet bör övervägas att bredda RUT-avdraget, så att fler eller alla enklare tjänster i hemmet berättigar till skattereduktion. Hundrastning, återvinningen, hänga upp julgardinerna, ja det finns många tjänster som många svenska seniorer skulle köpa om det var inkluderat i RUT-avdraget. Det är ett sätt att stimulera efterfrågan på enkla jobb inom tjänstesektorn.

Fler jobb kan skapas, fler äldre kan få hjälp med fler enkla tjänster och anhöriga kan få avlastning.

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)