Utökandet av skyddet mot höga tandvårdskostnader

Motion 2012/13:So539 av Solveig Zander och Ulrika Carlsson i Skövde (C)

av Solveig Zander och Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att med riktade insatser minska tandvårdskostnaderna för äldre, personer med funktionsnedsättning och personer som på grund av sjukdom inte kan påverka sin tandstatus.

Motivering

Allt fler med låga inkomster, vilket framförallt är äldre med mycket låg pension, personer med funktionsnedsättning och personer som på grund av sjukdom också har mycket låga inkomster avstår från tandvård. Har man en inkomst motsvarande garantipension eller liknande och är i behov av samhällets stöd och hjälp i form av hemtjänst, sjukvård, färdtjänst, mediciner med mera är det oerhört svårt att få pengarna att räcka till. Det man då väljer bort är det minst viktiga och det är dessvärre tandvård.

Dålig tandstatus ger andra problem som påverkar hälsan. Tandvård, tandlossning, svårigheter att äta och liknande problem är inte bra i kombination med att man äter mediciner till exempel. Äter man för ensidig kost blir man trött och det i sin tur innebär att man påverkar allmäntillståndet negativ. Med andra ord är det ytterst angeläget att äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med sjukdomar som påverkar tandstatusen har regelbunden kontakt med tandvården. Det är ytterst angeläget att vi så fort det är möjligt, högt upp på prioriteringslistan, medverkar till att minska tandvårdskostnaderna för just dessa grupper med låga inkomster.

Stockholm den 4 oktober 2012

Solveig Zander (C)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)