Utökad kontroll av vapenhandel

Motion 2019/20:2619 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S)

av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att, inför ett förvärv eller övertagande av ett bolag som driver vapenhandel, genomföra både inventering och nödvändig kontroll och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att få sälja vapen i Sverige krävs vapenhandlarlicens, ett intyg som delas ut av polisen efter att man bevisat sina kunskaper om både vapenlagen och vapenförordningen. För att kunna ansöka om vapenhandlarlicensen måste man ha en bakgrund som antingen jägare, militär eller som aktiv i en skytteförening. Själva försäljningen av ett vapen har sedan också sin bestämda ordning. Efter att kunden valt ut ett vapen och lagt 20 procent i handpenning fyller personalen i en licensansökan och skickar den till polisen. Alla dokument och kopior registreras i en butiks vapenbok.

Det förekommer idag brister i vapenbolags hantering av vapen och vapendelar och i bolags dokumentation av sådan hantering. Polismyndigheters anmärkning vid inspektion rörande skötsel och dokumentation är idag inte tillräcklig för att omedelbart återkalla godkännande att bedriva handel med skjutvapen.

För att få sälja vapen krävs vapenhandlarlicens – ett intyg som delas ut av polisen efter att man bevisat sina kunskaper kring både vapenlagen och vapenförordningen. För att ansöka om att köpa ett vapen måste man ha en bakgrund som jägare eller militär eller vara aktiv i en skytteförening. Vapenköpet har en bestämd ordning. Efter att kunden har valt ut ett vapen och lagt 20 procent i handpenning, fyller personalen i en licensansökan och skickar den till polisen. Alla dokument och kopior registreras i en butiks vapenbok.

Vid avslag beror det ofta på en så kallad fylld vapengarderob – att kunden har uppnått sin tillåtna kvot av antal vapen. Skäl till avslag kan även vara medicinska eller att den som ansöker är kriminellt belastad.

Vi vill att regeringen ser över behovet av att, inför ett förvärv eller övertagande av ett bolag som driver vapenhandel, genomföra både inventering och nödvändig kontroll utan anmärkning. Det ska inte få förekomma skäl i likhet med dem som när man köper vapen i butik eller brister i inventering eller vapenbok vid ett övertagande.

Vi måste se till att även ett överlåtande av affärsverksamheten kontrolleras på samma sätt som den ursprungliga vapenhandlarlicensen. Den person som tar över verksamheten måste genomgå samma kontroll som innehavaren av vapenhandlarlicensen, även ersättare och lagerhantering bör kontrolleras.

Mattias Jonsson (S)

Anna Johansson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)