Utlandsstudier för svenska studenter

Motion 2008/09:Ub367 av Magdalena Streijffert (s)

av Magdalena Streijffert (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det behövs en översyn för att undersöka orsakerna till varför svenska studenter inte väljer att studera utomlands och för att hitta incitamenten för att vända utvecklingen.

Motivering

Vi lever i en alltmer globaliserad värld. För de studenter som läser en högskole­utbildning i Sverige är det tyvärr en negativ trend gällande att förlägga en del av sina studier utomlands. För studenten ger en tid utomlands nya kunskaper och perspektiv, bättre språkkunskaper och bättre förståelse för andra kulturer. Men det skapar också ett mervärde för samhället genom större kontaktnät mellan människor och länder, av att nya perspektiv kan leda till utveckling i Sverige och det ger ökade samarbeten mellan högskolor och universitet över hela världen.

Även om införandet av Bolognaprocessen för några år sedan gör det lättare idag för studenter i Europa att studera i ett annat europeiskt land, så är det fortfarande få svenskar som väljer att ta det steget. Regeringen bör överväga en översyn för att undersöka orsakerna till varför svenska studenter inte väljer att studera utomlands och hitta incitamenten för att vända utvecklingen.

Stockholm den 3 oktober 2008

Magdalena Streijffert (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)