Utländska brottslingar ska avtjäna sina straff i sina hemländer

Motion 2019/20:32 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeln bör vara att utländska brottslingar avtjänar sina straff i sina hemländer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att hyra fängelseplatser utomlands och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag sitter ca 1 959 personer häktade och ca 4 371 personer på anstalt och det råder stor brist på platser inom Kriminalvården. Det uppskattas att ca 1 000 platser saknas på svenska anstalter och häkten. Kriminalvården behöver ges bättre förutsättningar för att klara sitt uppdrag, vilket är avgörande för tryggheten och säkerheten i vårt land.

Överbeläggningen och bristen på platser bekräftas av ledningen för Kriminalvården. Detta gör att alltför många dömda idag lever i det fria i väntan på placering i anstalt. Med andra ord så finns risk för att målsägare, personer som har utsatts för övergrepp och brott, kan träffa förövare brottslingen i bostadsområdet. Detta trots fällande dom och utdömt fängelsestraff. Detta är inte acceptabelt och riskerar att urholka trovärdig­heten och tilliten till rättssystemet.

Platsbrist och en ansträngd situation inom kriminalvården bör prioriteras. Detta är en av flera viktiga åtgärder som behöver komma på plats för att hejda den grova brottslig­heten som är vardagsmat på flera orter och städer i Sverige.

Den höga beläggningen beror delvis på att fler kriminella döms till följd av skärpta straff för ett flertal brott. Det är rätt och viktigt med skärpta straff och att brottslingar avtjänar sina straff. Då måste det också finnas tillräckligt med platser på anstalter och häktesplatser.

I väntan på att Kriminalvården får mer resurser för personalförstärkning, liksom fler platser, behövs andra åtgärder för att förebygga så att de som redan är dömda inte begår fler brott. Därför bör det vara regel att utländska brottslingar avtjänar sitt straff i sina hemländer. Sverige bör även se över möjligheten att hyra fängelseplatser utomlands.

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-16 Granskad: 2019-09-17 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)