Utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2012/13:MJ453 av Helena Leander m.fl. (MP)

av Helena Leander m.fl. (MP)
Sammanfattning

Att satsa på vår natur och miljö är att investera i framtiden. Med årets budgetförslag fortsätter regeringen i stället sin kortsynta nedrustning av miljöpolitiken. Utarmningen av förvaltningssystemet och miljörätten följs nu upp av budgetnedskärningar.

Miljöanslaget minskar totalt sett. Regeringens största ”satsning” är en partiell återställare av tidigare neddragningar i fråga om skydd av biologisk mångfald, och särskilt skog. Den näst största ökningen är på supermiljöbilspremien, trots den svaga efterfrågan. Den tredje största satsningen är på köp av tvivelaktiga utsläppsrätter från länder utan åtaganden om utsläppsminskningar. Sammantagna är dessa mindre än sänkningen av anslaget för åtgärder för havs- och vattenmiljön.

Miljöpartiet de gröna gör i stället en kraftfull
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)