Utgiftsområdena 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2011/12:Sf338 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)
Sammanfattning

Regeringen backar nu, till följd av riksdagens beslut utifrån oppositionens utskottsförslag, och återförsäkrar de personer som saknade sjukpenninggrundande inkomst före sjukersättningsperioden. Det välkomnas, men är långt ifrån tillräckligt. Miljöpartiet de gröna föreslår flera mer omfattande förbättringar i både sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.

Utöver de senaste årens förändringar i den inkomstfördelande politiken med skattesänkningar som gynnar de rikaste mest har den omfördelande profilen i regeringens ekonomiska familjepolitik successivt avtagit under det senaste årtiondet. Inkomsterna fördelas alltså inte bara alltmer ojämlikt mellan olika typer av barnfamiljer utan familjepolitikens fattigdomsbekämpande effekt har dessutom blivit betydligt svagare.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)