Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2021/22:3193 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3193

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Socialstyrelsen

765 160

10 000

1:2

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

91 251

±0

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

160 340

±0

1:4

Tandvårdsförmåner

7 062 169

2 350 000

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna

33 444 000

500 000

1:6

Bidrag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)