Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2018/19:2910 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2018/19:2910

av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Sammanfattning 

Moderaterna sätter patienten och patientsäkerheten allra främst. De fördubblade vårdköerna och tredubblade köerna till barn- och ungdomspsykiatrin måste skyndsamt kortas. I denna utgiftsmotion beskriver vi en politisk inriktning som prioriterar att återinföra förstärkta och utvecklade kömiljarder som är kopplade till den lagstadgade vårdgarantin. Denna satsning inkluderar såväl specialistvården som primärvården, barn- och ungdomspsykiatrin och cancervården. I ett första steg genomförs en satsning omfattande två miljarder kronor. I ett nästa steg sker ytterligare nivåhöjningar kommande år.

Därtill prioriterar vi fortsatta satsningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)