Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2014/15:2960

av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1.

Riksdagen beslutar om en nystart för omvårdnadslyftet.

Riksdagen beslutar om utökade möjligheter till heltid i offentlig sektor.

Riksdagen beslutar om utökad rätt till deltid.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en avveckling av de ofrivilligt delade turerna.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ny medicinsk vårdgaranti.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-11 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)