Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S)

av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2012/13:So557

av Lena Hallengren m.fl. (S)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

S31002

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 3

Motivering 7

Hälso- och sjukvård 7

Hälso- och sjukvårdspolitikens inriktning 8

En sammanhållen och gemensam hälso- och sjukvård för alla 8

Patientkontrakt för trygghet och tillgänglighet 9

Nationell kvalitetscertifiering av hälso- och sjukvården 10

Nationella riktlinjer 11

Patientsäkerhet i vården 12

Nationella kvalitetsregister 13

Tid för vård 14

Personalen i hälso- och sjukvården 14

En modern it-strategi för hälso- och sjukvården 15

Hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård 16

Fri etablering i specialistsjukvården 18

Jämställd hälso- och sjukvård 19

Myndighetsstrukturen 19

Driftsformer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (58)