Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S)

av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2011/12:So521

av Lena Hallengren m.fl. (S)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

S95001

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 3

Hälso- och sjukvård 8

Sjukvårdssatsning: hälso- och sjukvård i världsklass kräver investeringar 8

En sammanhållen och gemensam hälso- och sjukvård för alla 9

Patientkontrakt för trygghet och tillgänglighet 10

Nationell kvalitetscertifiering av hälso- och sjukvården 11

Nationella riktlinjer 12

Patientsäkerhet i vården 13

Nationella kvalitetsregister 14

Tid för vård 15

Personalen i hälso- och sjukvården 15

En modern it-strategi för hälso- och sjukvården 17

Hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård 18

Fri etablering i specialistsjukvården 20

Jämställd hälso-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (55)