Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD)

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2768

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Utgiftsområde 8 Migration

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

1 Inledning

1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter

2 Asylprocessen och mottagandet

2.1 Asylprogram – obligatorisk sfi och samhällsorientering

2.2 Korrekta beslutsunderlag

2.2.1 Åldersbedömningar av ensamkommande

2.3 Asylansökningsområden

2.4 Rätt att arbeta från första dagen

2.5 Ensamkommande barn och unga

2.5.1 God man inom 24 timmar

2.5.2 Nationell krissocialjour

2.5.3 Lämpligt boende för ensamkommande och fler familjehem

2.6 Permanent lag om tillfälliga, treåriga uppehållstillstånd

2.7 Synnerligen och särskilt ömmande omständigheter

2.8 Effektivare avvisningar

2.9 Inrätta en inspektion
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)