Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2012/13:U286 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen

2012/13:U286

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

SD257

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Motivering 2

Bistånd som gör nytta 3

Sida 3

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (Sadev) 3

Reformsamarbete Östeuropa 4

Biståndsverksamhet genom Sida 4

Humanitärt bistånd 4

Informations- och kommunikationsverksamhet 4

Organisationer i det civila samhället 4

Asien och Latinamerika 4

Afrika och budgetstöd 5

Mellanöstern och Nordafrika 5

Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 5

Globala insatser för miljö och klimatmässigt hållbar utveckling 5

Globala insatser för socialt hållbar utveckling 6

Globala insatser för ekonomiskt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)