Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2021/22:4014 av Pål Jonson m.fl. (M)

av Pål Jonson m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2021/22:4014

av Pål Jonson m.fl. (M)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabellen i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om långsiktiga planeringsramar för försvarsbeslutsperioden 2026–2030 och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka redovisningen av objektsramar i kommande budgetpropositioner och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en särskild lag till stöd och hjälp för civila som gjort en internationell insats, och detta tillkännager riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)